POSTNI ČAS

Cerkev tudi letos v postnem času vabi vsakega kristjana, da bi si ob zrenju Kristusovega obličja in življenja opomogel od upehanosti in sredi napornega vsakdanjega življenja znova odkril moč Božje ljubezni, ki jo nosimo v srcu, a smo nanjo pozabili računati. Upehamo se in izgubimo notranjo moč in smer zato, ker nam vsa kultura vpije naj verujemo, da bo znanstveni in tehnični napredek dokončno rešil vse naše težave in omejenosti. Podležemo splošno uveljavljenemu prepričanju, da imamo vse pravice in nobene dolžnosti. Zaslepi nas pritisk egoistično pojmovane svobode, ki noče biti za nikogar in nobeno stvar odgovorna. Nemočni se počutimo pred dejstvom, da sta trg in denar sveta vladar in jima žrtvujemo svoj čas, družine, živce ter tudi življenje naših še nerojenih otrok. Podležemo lastni in drugih sebičnosti, individualizmu, materializmu, potrošništvu, nenasitnosti in ceneni zabavi.

Kristus nas uči iskati resnico, lepoto in dobroto. »Svoje oko je položil v njih srca, da jim pokaže veličino svojih del« (Sir 17,8). Omogoča nam, da jih prepoznamo in iz njih živimo. V postnem času nas vabi, da se družimo z njim v molitvi, postu, pokori in pozornosti do drugih. Ne želi nas zapreti v naš notranji svet, odmaknjenost, tišino in molitev. Omogoča nam, da se ob njem ponovno naučimo prave skrbi in odgovornosti do soljudi, za ta svet in za vse kar se na njem dogaja. Povabi nas naj bomo z njim, da bi nas potem spet poslal k vsem bratom in sestram današnjega časa. Preko nas lahko doseže tudi njih, današnjo ekonomijo, politiko, ekologijo. Odločimo se, da želimo in hočemo v tem času sodelovati z Jezusovim Duhom in njegovo ljubeznijo v nas.

Kako? Za svoj post lahko izberem eno od spodaj predlaganih stvari, ki se mi zdi najbolj potrebna ali koristna za mojo duhovno rast v ljubezni, ki jo nosim v srcu: Negujte misel na Boga in njegovo dobroto, ki jo je pokazal v Kristusu. Preden se lotite dneva ali katerega koli opravila v srcu obudite pravi namen: Gospod zate in iz tvoje ljubezni. Z Njim in v Njem mislite nase in na druge. Strogo se odrecite praznim in sovražnim mislim o drugih. Očiščujte svoj pogled in glejte stvari, osebe in svet s hvaležnimi očmi. Odrecite se hudobnemu in neusmiljenemu pogledu. Izogibajte se slik in predstav, ki vas vlečejo v posesivnost in strast. Poslušajte Božjo besedo ter sestro ali brata, ki vam želi nekaj povedati, vas nečesa prositi ali pa potrebuje nekoga, ki bi se mu lahko zaupal. Izogibajte se praznih in neprimernih pogovorov, opravljanja, kritiziranja in zlohotnih namigovanj. Odrecite se preklinjanju in grdim besedam. Bogu se zahvaljujte v vsem, ga slavite in se nanj obračajte v osebni, družinski in skupni molitvi. Ne pozabite pogostejše udeležbe pri maši. Vsak dan se potrudite za dobro besedo in dobra dejanja do bližnjega. Odrecite se slabemu govorjenju o tistem, ki vam povzroča bolečine. Okušajte Božjo besedo in jejte s hvaležnostjo Bogu in tistemu, ki je hrano pripravil. Vsaj malo se poskušajte odpovedovati hrani, pijači, kajenju, radiu, televiziji, telefonskemu klepetu, SMS sporočilom, internetu. Pomagajte tistemu, ki vas prosi. Resno in pošteno opravljajte svoje delo. Pomagajte ubogim po svojih močeh. Odrecito se lenarjenju, brezdelju, zapravljanju časa. Prinašajte tudi drugim, skupaj z Marijo, radost novega življenja v Kristusu. Prosite za spoštovanje in čuteče srce do vsakega človeka, še posebej do vaših najbližjih, domačih. Prisluškujte Gospodu in karkoli vam poreče, storite (prim. Jn 2,5). Odrecite se vsakemu zlu in ga ne spustite v svoje srce. Če pa že vdre, se hitro pokesajte in odrecite nesnagi, ki hoče v vas pognati korenine. Spoved pri sprejemanju notranje svobode zelo pomaga.

In ne pozabimo: »Glejte nanj, da boste žareli« (Ps 34,6). »Približajte se Bogu in se vam bo približal » (Jak 4,8). »Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi« (Kol 3,23). »Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo« (Iz 58,8).

RESNIČNI POST

Janez Krizostom uči, kaj je resnični post: “Praviš, da se postiš. Prepričaj me v to s svojimi dejanji. Katera so tvoja dejanja? Če vidiš reveža, mu daj miloščino. Če se srečaš s svojim sovražnikom, se spravi z njim. Če vidiš na ulici kakšen lep obraz, se obrni stran od njega. Torej ne posti se samo s trebuhom, ampak tudi z očmi, sluhom, rokami, nogami in vsemi udi telesa.

Roke naj se postijo in se vzdržujejo vsakega pohlepa in kraje. Noge naj se postijo tako, da ne boš hodil po stezah greha. Oči naj se postijo tako, da ne bodo strastno opazovale lepih obrazov ne v zavisti gledale na dobra dela ljudi. Praviš, da ne ješ mesa. Vendar se pazi, da ne bi požiral pohotno z očmi tisto, kar vidiš okoli sebe. Posti se s svojim sluhom in ne poslušaj opravljanja in spletk. S svojimi usti in jezikom se posti in ne govori grdih besed in šal. Kakšno korist imamo, če ne jemo mesa in rib, grizemo in požiramo pa svoje bližnje?!”

Ničesar ne bomo mogli spremeniti s svojimi močmi, načrti, sistemi in orodji, če se najprej sami ne bomo pustili spremeniti, osvoboditi in od znotraj ozdraviti. »Plavž je za srebro, peč je za zlato, srca pa preizkuša GOSPOD« (Prg 17,3). Naš resnični napredek je odvisen od korenite spremembe in svobode našega srca. Kristus nas po Cerkvi ozravlja in nam omogoča, da damo prednost etiki pred tehniko, duhu pred materijo, živemu pred mrtvim, več biti pred več imeti. Le če naša srca spet oživijo bomo sposobni dati prednost človeku pred stroji in dobičkom.

Kristus nas uči iskati resnico, lepoto in dobroto. »Svoje oko je položil v njih srca, da jim pokaže veličino svojih del« (Sir 17,8). Omogoča nam, da jih prepoznamo in iz njih živimo. V postnem času nas vabi, da se družimo z njim v molitvi, postu, pokori in pozornosti do drugih. Ne želi nas zapreti v naš notranji svet, odmaknjenost, tišino in molitev. Omogoča nam, da se ob njem ponovno naučimo prave skrbi in odgovornosti do soljudi, za ta svet in za vse kar se na njem dogaja. Povabi nas naj bomo z njim, da bi nas potem spet poslal k vsem bratom in sestram današnjega časa. Preko nas lahko doseže tudi njih, današnjo ekonomijo, politiko, ekologijo. Odločimo se, da želimo in hočemo v tem času sodelovati z Jezusovim Duhom in njegovo ljubeznijo v nas.

Vir:https://jn159.wordpress.com/2014/03/01/postni-cas-cemu/

Nekaj vzpodbud za postni čas. 

nalagam novice...