Spoštovani starši!

Pri verouku se trudimo, da bi otrok razvil troje. Najprej duhovno uho. Uho, ki bi znalo poslušati in slišati Božjo besedo in sočloveka. Da bi razvil srce, ki bi znalo čutiti. Da bi razvil glavo, ki bi znala misliti sama. Veroučna šola oz. verouk naj torej ne bo še dodatni krožek ali dejavnost na Vašem in otrokovem koledarju, naj bo verouk resnično šola za življenje. Vera, ki smo jo vsi skupaj prejeli od svojih prednikov, naj bo vera življenja oziroma naše življenje.

V veroučnem letu Vas srčno prosim, da nas, katehete, podpirate pri našem delu. Skupaj imamo priložnost, da otroku postavljamo meje ter od njih zahtevamo odgovornost, ki so je zmožni. Verjemite, da si kateheti želimo delati skupaj z Vami in ne proti Vam. Želimo Vam ponuditi pomoč in roko pri verski vzgoji otroka. To pa od nas vseh zahteva pripravljenost za sodelovanje.

Razumemo, da se velikokrat vaše življenje in življenje dedkov ter babic spreminja v življenje taksista, ko vozite otroka/otroke s krožka na krožek oziroma z dejavnosti na dejavnost. Razumemo, da je v naglici življenja vsega preveč.

A v življenju si je treba postaviti prioritete. Verouk ni obvezen. Drži! Vendar, ko se enkrat odločiš zanj, postane obvezen. Predstavljajte si glasbenika, ki ne bi hodil k teoriji in ne vadil instrumenta. Ali športnika, ki ne bi hodil na treninge in ne skrbel za svojo kondicijo. Podobno je z vero. Verouk ni krožek, je odločitev za življenje z Bogom in vernim občestvom. Zato je bolj kot obiskovanje verouka pomembno redno obiskovanje nedeljske svete maše. Želimo vam in vašim družinam, da bi v tem veroučnem letu skupaj naredili kakšen korak bliže k Bogu.

Veroučna pravila

V vsaki urejeni družbi so potrebna določena pravila, ki naj bi se jih člani te družbe držali. Ta pravila omogočajo, da je družba urejena in bivanje v njej prijetno. Tako imamo tudi pri verouku določena pravila, ki naj bi se jih veroučenci in njihovi starši tudi držali.

1. Veroučna šola je prostovoljna dejavnost, predvsem pa izbira staršev nepolnoletnega otroka. Z vpisom k verouku starši in njihovi otroci sprejmejo dolžnosti in pravice, ki jih imajo njihovi otroci v veroučni šoli.

2. Veroučna šola se razlikuje od drugih dejavnosti. Starši vpišejo otroke v veroučno šolo zaradi svoje katoliške vere in pripadnosti Cerkvi. Starši so prvi otrokovi kateheti, zato katehet ne more nadomestiti njihove verske vzgoje.

3. Obvezno je obiskovanje nedeljske svete maše za starše in otroke.

4. Otroci obiskujejo veroučno šolo po predpisanem urniku. Veroučna ura traja 30-60 minut.

5. Katehet je dolžan poskrbeti, da med poukom vladata strpnost in red. V primeru kršitve lahko poseže po vzgojnih ukrepih (neopravičena ura, obvestilo staršem). Če so kršitve veroučnega reda stalne in moteče, lahko katehet učenca izključi iz veroučne šole.

6. Delovni zvezek, učbenik in liturgični zvezek so pripomočki, ki so namenjeni delanju domačih nalog ter (tudi) učenju. Domača naloga je spodbuda, da se otrok  še doma spomni na veroučno vsebino; da tudi med tednom misli na Boga in da poglobi vrednote, ki jih je spoznal pri veroučni uri. Zato kateheti dajemo naloge in pričakujemo, da jih otroci naredijo. Domače naloge naj dela otrok po možnosti samostojno. Če je treba, pa mu naj starši ponudijo pomoč, vendar ne tako, da jim rešujejo domače naloge. Ker želimo narediti veroučne ure zanimive, vključujemo sodelovanje otrok že pri urah. Ravno tako pa dobijo kakšno posebno nalogo za sodelovanje bodisi v cerkvi bodisi na kakšni drugi prireditvi z namenom, da bi bili bolj motivirani in da bi spoznali čim več lepega.

7. K ocenjevanju dela otrok ne sodi samo obiskovanje pouka pri verouku, marveč tudi sodelovanje in vedenje med uro, domače naloge in obisk svete maše v nedeljo.

8. Ob morebitnih težavah z drugimi učenci, še posebej pa o problemih, ki so med učenci nastali pred ali po veroučni šoli, se katehet pogovori s starši.

9. Ob koncu veroučnega leta prejmejo otroci spričevalo, ki ga starši obvezno podpišejo. Spričevala se vrnejo do začetka vpisa v višji razred v naslednjem šolskem letu.

10. V tretjem, osmem in devetem razredu veroučne šole je priprava na prejem zakramenta svete spovedi in evharistije ter svete birme. O vseh dodatnih obveznostih v času priprave na prejem zakramentov katehet seznani starše na sestankih. Na prejem teh zakramentov se pripravlja cela družina ne samo otrok.

11.  V okviru verouka so otroci povabljeni, da sodelujejo pri otroškem pevskem zboru, ministrantski skupini ali pri različnih prireditvah /skupinah v župniji. To sodelovanje se ovrednoti v veroučnem spričevalu.

12. Starši veroučencev imajo dolžnost, da sodelujejo pri krašenju in čiščenju cerkve, ko je na vrsti njihova vas ali naselje. 

Urnik verouka 

Razred

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

 1. A

 

 

 

16.00

 

 1. B

 

 

 

17.00

 

 1. A

 

 

 

16.30

 

 1. B

 

 

 

17.30

 

 1. A

 

 

7.00

 

 

 1. B

 

 

 

 

7.00

 1. A

 

15.30

 

 

 

 1. B

 

16.30

 

 

 

 1.  

 

 

 

15.30

 

 1.  

7.00

 

 

 

 

 1.  

14.00

 

 

 

 

 1.  

 

7.00

 

 

 

 

17.30            otroški pevski zbor

nalagam novice...