Katehetsko pismo 2018–2019

Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo

spremljate katehetsko delo!

Šolska vrata se že odpirajo, torbe so pripravljene, barvice ošiljene in nalivna peresa so napolnjena. Da, pred vrati je novo šolsko in veroučno leto. Otroci bodo v šoli odkrivali nova znanja in se jim bodo odpirala nova obzorja v znanosti in razgledanosti. Za nas kristjane pa nova spoznanja o Jezusu, Bogu in naši veri. Zopet se bomo podali na pot Jezusovih prijateljev, učencev, ki smo jo v počitnicah kar malo zanemarili. Težko je zapisati, da je enako vredno hoditi v šolo in k verouku, vendar bi nam kristjanom moral postati verouk in kar izhaja iz njega nekaj prav tako pomembnega in zelo potrebnega za naše življenje, še posebej v teh težkih časih. Vera se iz javnosti vse bolj odriva. Vendar nas naš učitelj Jezus Kristus uči, da je vera nekaj, kar moramo vsi z življenjem oznanjati. Vsi pomeni vse nas, ki smo krščeni. Če zožimo našo vero na samo tedenski verouk, morda enkrat ali dvakrat na mesec na obisk svete maše ter obisk cerkve za največje praznike, potem vse skupaj postane samo še neka folklora in formalnost, ki pa nam ne da dovolj moči, da bi mogli za vero pričevati v svetu.

Dragi starši! Kateheti se ponovno obračamo na vas, da po svojih najboljših močeh svojim otrokom razložite pomen in potrebo obiskovanja verouka in tudi znanja, ki bi si ga ob tem naj pridobili. Predvsem pa vas prosimo, da ste jim prvi zgled v molitvi, v obiskovanju svete maše in prejemanju zakramentov. Edino, kar šteje, je vaš zgled, dragi starši. Samo to bodo vaši otroci prejeli od vas za svoje življenje, kot vašo popotnico. Ker vemo, da bi svojim otrokom, radi podarili najboljše, vemo, da se boste za to še posebej potrudili. Čeprav so današnje razmere zelo neugodne za zavzeto krščansko življenje in držo, pa se kljub temu splača potruditi in narediti, kar najbolje zmoremo po svojih močeh. Naš namen ni, da se nekaj mora narediti, ampak vas želimo skupaj z Jezusom povabiti in spodbuditi: »Pridite k meni! Učite se od mene! Jaz sem z vami! Ne bojte se! Zaupajte! Preložite svoje skrbi name, ker sem krotak in ponižen!«

Vpis k verouku bo potekal v četrtek 20. 9. med 15.00 in 18.00. Ter v petek 21. 9. Med 10.00 in 12. 00 ter 15.00 in 18.00. Vpis bo v učilnici, s seboj prinesite podpisana spričevala, če jih še niste vrnili. Če imate doma učbenike, ki jih ne potrebujete več, jih lahko podarite za izposojo. Vrnete tudi izposojene učbenike. Po novi uredbi o varovanju in uporabi osebnih podatkov vas prosimo, da vsi starši k vpisu prinesete izpolnjeno prijavnico, kjer s podpisom dajete potrebno dovoljenje in soglasje župniji za uporabo in hrambo vaših osebnih podatkov v okviru veroučne šole. Prijavnico dobite na spletni strani župnije in tudi zadaj v cerkvi. Veroučni urnik bo objavljen v naslednjih oznanili in ga boste starši dobili tudi pri vpisu. Vsi veroučenci potrebujejo pri verouku učbenik, delovni zvezek in liturgični zvezek. Učbenike si lahko izposodite ostale zvezke pa boste kupili ob vpisu. Poleg nakupa zvezkov je prispevek za delno kritje ogrevanja, honorarja za katehete (župnik do honorarja ni upravičen) in nakup pripomočkov in potrošnega materiala 30 € na družino. Če bi kateri starši tega zneska ne zmogli poravnati, naj se oglasijo pri župniku in se bomo dogovorili. Z veroukom bomo začeli v ponedeljek 24. 9.

Poleg rednega verouka ste vsi veroučenci povabljeni, da se vključite tudi, v katero izmed veroučnih dejavnosti. Te dejavnosti pa so:

Ministrantska skupina: fante, ki bi radi ministrirali, vabimo, da se nam pridružijo na srečanjih ob prej dogovorjenih sobotah ob 11.00. Poleg spoznavanja in sodelovanja pri liturgiji in bogoslužju se bomo povezovali tudi ob raznih igrah in kakšnem izletu.

Mladinski pevski zbor: Dogovarjamo se za ustanovitev mladinskega zbora, kjer boste lahko sodelovali otroci tretje triade in mladi. Več bo znano in oznanjeno kasneje.

Mladinska skupina: Vsi dijaki ste vabljeni na srečanja ob petkih zvečer. Odpirali bomo teme, ki vas zanimajo in bi se o njih radi pogovarjali, ogledali si bomo kak dober film in če bo interes, odšli tudi na kak izlet. Vsi, ki bi radi preživeli petkove večere v dobri družbi, brez glavobolov in ostalih težav v soboto, povabljeni v našo družbo. S srečanji bomo začeli v oktobru.

Zakrament prvega svetega obhajila in svete spovedi:

Otroci v tretjem razredu se boste letos pripravljali na prejem dveh zakramentov. Prvo polovico leta bomo namenili prejemu zakramenta svete spovedi nato pa se bomo pripravili še na prvo sveto obhajilo. Prvoobhajanci bodo v pripravi imeli tudi duhovno obnovo. Ta bo potekala od sobote, 11. 5. 2019 do nedelje, 12. 5. 2019. Prvo sveto obhajilo bo pa v nedeljo, 19. 5. 2019.

Zakrament svete birme:

Otroci 8. in 9. razreda se bodo intenzivno pripravljali na prejem zakramenta svete birme. V pripravo spada reden obisk in zavzeto sodelovanje pri sveti maši, reden obisk verouka in vključenost v eno izmed dejavnosti v župniji. Ali kot ministrantje (samo fantje), kot pevci v mladinskem pevskem zboru in pa sodelovanje pri krašenju in čiščenju cerkve, ko je na vrsti tvoja vas. Povabljeni ste tudi k aktivnemu sodelovanju v animatorski skupini, ko se bodo, začele priprave za Miklavžev oratorijski dan in oratorij. V pripravi na birmo se bomo odpravili tudi na duhovne vaje. Duhovne vaje bodo spomladi in sicer od 25. do 27. 1. 2019.

Birmanci naj si, če še niso, čim prej izberejo botra. Boter naj bo predvsem dober kristjan. Nekdo, ki lahko ima vse zakramente, pa ne hodi k maši, ni dober kristjan. Vsi, ki boste imeli botre, ki niso iz naše župnije, morate do 31. 12. 2018 prinesti potrdilo o sposobnosti za botra, ki ga boter dobi pri župniku, kjer živi. Ne tam, kjer je bil krščen ali kjer je stalno prijavljen, ampak tam, kjer živi.


Prijavnica za vpis:

http://portal.rkc.si/uploads/0227/files/2006-05/vsebina-648/prijavnica_verouk_996b.pdf

nalagam novice...