Diakonsko posvečenje in priprava na novo mašo

V sobota 25. 11. smo se v zelo lepem številu udeležili diakonskega posvečenja našega domačina Janeza Barboriča. Z diakonskim posvečenjem je Janez postal strežnik, kar pomeni beseda diakon. Strežnik pri oltarju in pri mizi. Apostoli so postavili prve diakone, da so skrbeli in oskrbovali mize, da so lahko apostoli nemoteno skrbeli samo za oznanjevanje. Namreč prvi kristjani so imeli vse skupno. Kot beremo v apostolskih delih, so vse svoje imetje kristjani dajali skupaj in potem iz tega vsi živeli. Tako med njimi ni bilo bogatih in tudi ne revnih, ampak so imeli vsi vsega dovolj. Ker je to za seboj potegnilo precej organizacije in budnega spremljanja so za to zadolžili diakone. Oni so nato skrbeli, da so se dobrine med vse delile pravično, da nihče ni živel v pomanjkanju. Tako je diakonska služba postala sestavni del zakramenta mašniškega posvečenja. Vsak duhovnik je najprej posvečen v diakona in vsaj pol leta opravlja diakonsko službo. Poleg strežbe pri oltarju in pri mizi lahko diakon, deli tudi nekatere zakramente. Diakon lahko krščuje, poroča, deli sveto obhajilo in njegova posebna zadolžitev je oznanjanje evangelija. Diakon tako pri vsaki sveti maše bere evangelij. Zelo pomenljive so besede, s katerimi škof posvečuje diakona: »Glej, da boš veroval, kar boš bral, da boš učil, kar boš veroval in živel, kar boš učil.« Diakonsko posvečenje lahko prejme skorajda vsak moški. Sicer je res, da pri nas poznamo skoraj samo take, ki so prejeli diakonsko posvečenje, kot prvo stopnjo mašniškega posvečenja, vendar cerkev od samega začetka naprej pozna tudi stalne diakone, to so največkrat poročeni možje, ki imajo svoje družine in opravljajo svoje raznovrstne poklice, poleg tega pa so stalni diakoni, kar pomeni, da tudi v cerkvi opravljajo diakonsko službo, podeljevanja nekaterih zakramentov, oznanjevanja in služenja. V zadnjih nekaj letih, se tudi v cerkvi na Slovenskem daje malo večji poudarek tej službi stalnih diakonov in nekatere škofije jih že imajo nekaj.

Naš rojak diakon Janez je prejel diakonsko posvečenje, kot prvo stopnico na poti do duhovništva. Duhovniško ali mašniško posvečenje, je druga stopnja svetega reda, tretja stopnja pa je škofovsko posvečenje. Vse tri stopnje predstavljajo zakrament mašništva kot celoto. Tako upamo, da bo naš Janez prihodnje leto prejel drugo stopnji mašniškega posvečenja in tako postal duhovnik svete rimskokatoliške cerkve. To je za vso našo župnijo velik blagoslov. Ne samo za našo župnijo, ampak za vso cerkev. Naša prva velika naloga je, da molimo za našo mladino in njihove starše, da bi mladi fantje in dekleta imeli dovolj poguma, da bi odgovorili na Gospodov klic. Druga naloga pa je, da spremenimo družbeno mnenje o duhovnikih. Vsi smo povabljeni, da molimo drug za drugega, da drug o drugem govorimo lepo ali smo tiho, če nimamo povedati ničesar lepega, samo na ta način bomo namreč lahko kaj spremenili.

Ker je nova maša za župnijo največji dogodek, kar jih je možno, se moramo na to dobro pripraviti. Glavna priprava je duhovna priprava. Tehnično stvari dobro izpeljati je samo stvar organizacije, dati pa stvarem pravo vsebino je pa potrebna duhovna priprava. Zato smo se na ŽPSju dogovorili, da bomo z adventnim časom začeli molitveno pripravo na novo mašo. S prvo adventno nedeljo bo po naših družinah začela romati Marija. Marijin kip naj bi obiskal vsako družino v naši župniji. Romanje ali obiskovanje Marije po družinah smo si zamislili tako, da bo Marija vsak teden v tisti vasi, ki je na vrsti za čiščenje cerkve. Zadaj na oglasni deski bo narejen razpored zaselkov po datumih, tako, da boste že vnaprej lahko vedeli, kdaj je na vrsti vaša vas ali zaselek. Marijo sprejme ena družina ali en predstavnik tiste vasi ali zaselka po deseti sveti maši v nedeljo. Marija nato v tistem tednu obiskuje družine v tisti vasi, ali se vsi zbirate na ene kraju ali kakorkoli se dogovorite, nato v soboto, ko pridete čistit cerkev, Marijo prinesete nazaj v Cerkev, kjer jo bo naslednji dan v nedeljo vzela druga vas. Molitev ob Mariji organizirate sami, zraven kipa bo tudi knjižica z vsemi navodili in tudi nekaj predlogi, kako lahko organizirate molitev. Prav je, da si res vsaka družina vzame en večer časa in se druži z Marijo. Naj bo to res naša skupna pa hkrati osebna priprava na novo mašo. Sedaj imamo idealno priložnost, da ta milostni dogodek izkoristimo in stopimo korak naprej v svoji veri v medsebojni povezanosti v družini, ni v celi župniji. Izkoristimo, dragi prijatelji, to idealno priložnost, da prikličemo božji blagoslov v svoje domove, da si polepšamo medsebojne odnose, in svoje življenje.

 

Razpored romanja Marije po vaseh v pripravi na novo mašo

 

Vinica

3. 12. 2017

Orešje

10. 12. 2017

Strelac

17. 12. 2017

Brezovica in Kumel Vrh

24. 12. 2017

Toplice - dolenje

31. 12. 2017

Gorenja Gorenja vas

7. 1. 2018

Dolenja Gorenja vas

14. 1. 2018

Žaloviče

21. 1. 2018

Šmarjeta stara in srednja

28. 1. 2018

Šmarjeta novi del

4. 2. 2018

Dolenja vas in Vrtače

11. 2. 2018

Koglo in Sela

18. 2. 2018

Radovlja

25. 2. 2018

Zbure in Zaboršt

4. 3. 2018

Dol, Čelevec in Preloge

11. 3. 2018

Zagorica

18. 3. 2018

Grič in Kačja Rid

25. 3. 2018

Toplice pri Cerkvi

1. 4. 2018

Cerovec in Mlada Gora

8. 4. 2018

Podorešniki in Orešniki

15. 4. 2018

Radež in Obrh

22. 4. 2018

Mala Strmica

29. 4. 2018

Toplice – Nove

6. 5. 2018

Razpored zaselkov za celodnevno čeaščenje

Brezovica

Cerovec + Mlada Gor

8.30

 

Čelavec + Preloge     

Dol                             

9.00

 

Dolenja Gorenja vas

9.30

Dolenja vas (pri šoli)

Vrtače

10.00

 

Gorenja Gorenja vas + Hrib

Grič + Kačji rid

10.30

Dekanijski duhovniki

11.00

Podorešniki + Orešniki

Radež + Obrh

12.00

 

Radovlja

Kamen Vrh

Koglo in Sela

12.30

Strelac

Mala Strmca

13.00

Šmarjeta – Novi del  

Orešje

13.30

Šmarjeta – Stara in Srednja

14.00

Toplice – dolenje

Toplice - nove

14.30

Toplice pri cerkvi

15.00

Vinica

Zaboršt

15.30

Zagorica

Zbure

16.00

Žaloviče (celotne)

16.30

nalagam novice...