Avtor: zusmarjeta Objavljeno: 5. 09. 2022

UVODNA SEJA ŽPS, 5.9.2022

ZAPISNIK SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Datum: 5. 9. 2022

Prisotni:Alfons Žibert, Alenka Avsec, Mari Pirh, Cvetka Barborič, Iztok Umek, Ludvik Ilovar, Andreja Bele, David Dobravc, Vid Zabukovec, Simon Prešeren, Suzana Pepel.

Odsotni: Melita Zabukovec, Anica beretič, Davor Robek

Dnevni red:

 1. Duhovni del pri sveti maši
 2. Pozdrav članov in pregled dogodkov za nami
 3. Tema in pogovor o njej (september)
 4. Pregled dogodki pred nami za nami
 5. Dopolnila

K1: Člani ŽPS-ja smo bili navzoči pri sveti maši, pri kateri smo prosili za blagoslov našega dela.

K2: Pogovor in vtisi ob zamenjavi župnikov.

Vsak član pove en pozitiven vtis, stavek, ki se nam je najbolj vtisnil v spomin ob minulem poletju.

K3 Današnja tema, Hodimo skupaj

 • Graditi moramo na tem kar je dobro, če želimo hoditi skupaj se moramo spoštovati in biti prijatelji.
 • Povezanost v skupini je vzor edinosti.
 • Sodelujemo tam, kjer nam neka stvar ni v breme.
 • Sklep za člane ŽPS: vsi se tikamo.

K4

 • 8. 9.: srečanje ključarjev (pregled prioritet glede obnove podružnic in potrebnih vzdrževanj v župniji).
 • 11. 9.: nedelja mladih – sodelovanje mladih pri sveti maši (sledi teden mladih).
 • 17. 9.: Stična mladih (Vid poskrbi za obveščenost mladih).

K5

 • Poročilo ŽPS za oznanila.
 • Predstavitev vzorca oznanil (list A4 prepognjen na pol).
 • Potrebno bo ponovno povabilo ljudem za prejemanje oznanil na e-mail.
 • Oznanila je potrebno dostaviti v Terme Toplice.
 • Predlog za pripravo obsežnejše brošure 2x letno.
 • V oznanilih je potrebno označiti, da je bila maša plačana ob pogrebu.
 • Poziv vernikom, da se pridejo dogovorit za maše, ki so bile darovane ob pogrebu.
 • Darove v oznanilih vpišemo samo nekajkrat letno (po končanih žegnanjih, ob statistiki…).

Zapisala: Suzana Pepel

V vednost:

 • člani ŽPS
 • arhiv