Župnijski pastoralni svet

 

Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.


Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

 

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Pravico predlagati in izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).


Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

 V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja, je v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost.

 

Člani župnijskega pastoralnega sveta:

Andrej Golčnik, župnik

Brane Vovk, Anica Beretič, Marija Pirh, Andreja Krejan, Slavka Gričar, David Dobravc, Cvetka Barborič, Leopold Perme, Davor Robek, Janez Turk, Renata Hribar Gorenc, Tatjana Brulc

.

 

Statut župnijskega pastoralnega sveta, si lahko ogledate tule:

http://www.skofija-celje.si/info/images/statut_zps.pdf