Ponudba programov

 

Ponudba duhovnih in duhovno – počitniških programov v Domu sv. Marjete

A – Duhovno - počitniški programi

Duhovno - počitniški dnevi s Heidi
Program, ki temelji na odličnem proznem delu Johanne Spyri Heidi. Prek prebiranja posameznih delov knjige, otroci spoznavajo in razmišljajo o temah, ki so izredno pomembne za življenje. Vsaka tema ima najprej osnovo v zgodbi, nato se nadaljuje v skupinah na odlomku iz Svetega pisma, pogovoru in sklepni aktivnosti, kjer otroci tudi nekaj izdelajo (rožni venec, sovica, igra vlog,…) ali pripravijo za celotno skupino.
Trajanje: 3 dni (petek – nedelja)
Starost: 1. – 7. razred (prilagojeno glede na starost otrok, lahko je tudi mešana skupina)
Okvirne teme: Odnos do starejših; dom in družina; šola-moja prijateljica; moj odnos do nedelje, Boga, molitve; odnos do invalidnih, drugačnih in kako lahko pomagam.

Duhovno - počitniški dnevi z Marcelinom
Program temelji na kvalitetnem proznem delu Marcelino – kruh in vino. Prek prebiranja posameznih delov knjige, otroci spoznavajo in razmišljajo o temah, ki so izredno pomembne za življenje. Vsaka tema ima najprej osnovo v zgodbi, nato se nadaljuje v skupinah na odlomku iz Svetega pisma, pogovoru in sklepni aktivnosti, kjer otroci tudi nekaj izdelajo (križ, družinsko drevo, oblak dobrih del,…) ali pripravijo za celotno skupino.
Trajanje: 3 dni (petek – nedelja)
Starost: 1. – 7. razred (prilagojeno glede na starost otrok, lahko je tudi mešana skupina)
Okvirne teme: stvarstvo, ljubezen do vseh bitij na planetu; Sveto rešnje telo, ljubezen Boga do človeka; moja družina, sorodstvo, moje korenine; angel varuh, svetniki, nebesa; greh

B – Duhovni program za prvoobhajance

Duhovne vaje za prvoobhajance so del priprave na prejem zakramenta Svetega obhajila. Otrokom na duhovnih vajah skušamo predstaviti in približati sam zakrament Svetega obhajila in Svete spovedi, ponoviti celoletno znanje o Sveti maši in skupino povezati med sabo. Namen je tudi, da otroci »izgubijo strah« pred duhovnimi vajami, zato je lahko ta program tudi samo dvodnevni.
Trajanje: 2 dni (sobota – nedelja) ali 3 dni (petek – nedelja)
Starost: 3. razred
Okvirne teme: Kaj se pri Sveti maši dogaja?; Kaj se bo v meni in zame zgodilo pri prvem svetem obhajilu?; Jezus, moj prijatelj!; Bog je ljubezen, zame, zate, za vse!

C - Duhovni programi za birmance

Za birmance imamo pripravljenih nekaj programov. Prvi program je zasnovan kot duhovna obnova, drugi pa kot duhovne vaje. V čem je razlika? Pri duhovni obnovi želimo skupino na nevsiljiv in prijeten način spoznati s temami, katere se nam zdijo zanimive in pomembne za življenje mladostnika. Duhovne vaje pa so zasnovane na več dela v manjših skupinah in osebnem delu. Predlagamo, da bi birmanci v enem letu obiskali oba programa, duhovno obnovo na začetku leta, duhovne vaje pa nekje 1 mesec pred Sveto birmo. V kolikor se odločite le za en program, svetujemo program duhovnih vaj.

1. Duhovna obnova za birmance
Trajanje:
3 dni (petek – nedelja)
Okvirne teme: Iz prahu zemlje je izoblikoval človeka in mu vdihnil oživljajočega duha; Jezus Kristus Odrešenik, Jezusovi čudeži in znamenja; Jezus pokliče Levija; Jezus pokliče prve učence; Biti animator

2. Duhovne vaje za birmance
Trajanje:
3 dni (petek – nedelja)
Okvirne teme: Kdo sem?; Na ladji smo; Slepa steza – spokorno bogoslužje; Tudi jaz imam talente; Darovi Svetega duha;

3. Duhovne vaje za birmance

Sveto pismo – sonce mojega življenja.

Z birmanci skupaj odkrivamo zaklad, ki se nam skriva v tej knjigi vseh knjig. Namen teh duhovnih vaj je, da bi birmanci prepoznali Sveto pismo kot knjigo v kateri lahko najdejo odgovore na življenjska vprašanja.

Trajanje: 3 dni (petek - nedelja)

4. Duhovne vaje za birmance

Tema je Sveti Duh. Kdo je Sveti Duh zame – znanec ali neznanec.

S pomočjo raznih metod odkrivamo, kako lahko Svetemu Duhu zaupamo in se predamo njegovemu vodenju in navdihom.

Trajanje: 3 dni (petek - nedelja)

 

D – Duhovno družabni vikend za mlade

Pripravimo lahko tudi duhovno družaben vikend za mladinske skupine ali animatorske skupine.

Pri vseh programih je zaželeno, da župnija, ki si želi, da se zanjo izvede program, pripelje svoje animatorje ali pa za izvedbo poskrbijo animatorji župnije Šmarjeta. Vsi ponujeni programi so že preizkušeni in so za ponovno izvajanje ponujeni, ker so se pokazali kot dobro sprejeti pri otrocih in mladini.