Župnijski gospodarski svet

Podobno kot Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je tudi Župnijski gospodarski svet (ŽGS) delovno telo. Obravnava vprašanja povezana z gospodarskimi zadevami župnije in materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje; pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje in pri tem sodeluje z ŽPS.

Gospodarski svet sprejema in potrjuje obračun in proračun župnije. Daje mnenje in soglasje ter nadzira za večje investicije, odtujevanje in nakup nepremičnin in vrednejše opreme.

V skladu s cerkvenimi določbami skrbi, da se sredstva namensko uporabljajo zlasti za dobrodelnost, za vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja ter za pravično in urejeno delovno razmerje, če ima župnija redno zaposlene osebe.