Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Pravico predlagati in izbirati člane župnijskega pastoralnega sveta ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).

V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja, je v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost.

 

Člani župnijskega pastoralnega sveta:

  • Alfons Žibert, župnik
  • Brane Vovk, Anica Beretič, Marija Pirh, Andreja Krejan, Slavka Gričar, David Dobravc, Cvetka Barborič, Leopold Perme, Davor Robek, Janez Turk, Renata Hribar Gorenc, Tatjana Brulc.

 

Statut župnijskega pastoralnega sveta