Radovlja, cerkev sv. Jakoba na Cerovcu

Lega. Cerkev stoji ob cesti v zaselku Cerovec nad vasjo Radovlja.

Zgodovinski in umetnostnozgodovinski pregled. V Radovlji se že leta 1152 omenja neki fevd (allodium quod dicitur Radolfsdorf), vas (villa dicta Radolia) je prvikrat omenjena leta 1295, leta 1352 pa tudi potok Radulja (wazzer haizzt Raedel). Cerkev je v arhivskih virih zabeležena precej pozno, šele leta 1581 v popisu Pavla Bizancija. V 17. stoletju je omenjena leta 1667 in deset let kasneje tudi v zapisniku vizitacije stiškega opata Maksimilijana Mottocha. Takrat je bila cerkev zelo slabo opremljena, streha je bila potrebna popravila. Kot podružnica šmarješke župnije je cerkev navedena v Valvasorjevi Slavi iz leta 1689, v 18. stoletju pa je omenjena v listinah iz let 1753 in 1757. Še največ pa je o cerkvi napisal župnik Janez Volčič leta 1887. V kratkem zapisu hvali njeno lego na