Žaloviče, cerkev sv. Urha

Lega. Cerkev stoji v vasi, na rahli vzpetini, do glavnega vhoda pa vodi stopnišče.

Zgodovinski in umetnostnozgodovinski pregled. Žaloviče (Salowicz) so v listinah prvikrat omenjene leta 1351, sama cerkev pa šele leta 1581 v Bizancijevem popisu. Navedena je v stiških zapisnikih iz let 1667 in 1677 ter kot šmarješka podružnica tudi v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689. Zapisnik goriškega arhiva iz leta 1753 pravi, da je cerkev posvečena in da ima tri oltarje, glavni je posvečen sv. Urhu, stranska dva pa sv. Andreju in sv. Pavlu. Cerkev je omenjena tudi v zapisniku iz leta 1757.

Arhitektura. Današnja cerkvena arhitektura je sestavljena iz polkrožno zaključenega prezbiterija, ki je enako širok kot podolžna pravokotna ladja, pred njeno vhodno stranico pa je prislonjen zvonik. Janez Volčič pravi, da ga je dal pozidati ok. leta 1807 ključar Anže Košele, povišati pa leta 1881 ključar Tomaž Kos. Ta je leta 1875 tudi pozidal zakristijo na severni strani prezbiterija.

Oprava. Na glavnem oltarju iz 19. stoletja je osrednje mesto namenjeno zavetniku sv. Urhu. Svetnik je upodobljen kot škof, ki v eni roki drži škofovsko palico in v drugi knjigo, na kateri je riba. V niši na levi je kip sv. Antona Padovanskega v frančiškanski kuti, z lilijo v eni in knjigo, na kateri sedi Jezušček, v drugi roki. V desni niši je kip sv. Janeza Krstnika, odetega v kože in z jagnjetom ob nogah.

 

Žaloviče, glavni oltar sv. Urha v podružnični cerkvi.

Stranska oltarja, postavljena diagonalno ob slavoločno steno, sta verjetno šele iz druge polovice 19. stoletja. Na polkrožno zaključenih oltarnih nastavkih zavzema osrednje mesto polkrožna niša, obdana s stebroma. Desni oltar je posvečen sv. Donatu, ki je upodobljen kot škof s knjigo v roki. Na levem oltarju je kip sv. Katarine s kolesom, še baročno delo iz sredine 18. stoletja.

 

Stranski oltar sv. Donata v žalovški podružnični cerkvi.

Na omari v zakristiji sta kipa sv. Antona Padovanskega in sv. Urha. Kvaliteten kip sv. Urha je verjetno še iz starega oltarja, tistega, ki ga omenja zapisnik goriškega arhiva.

 

Starejši kip sv. Urha v zakristiji žalovške podružnične cerkve.

Omeniti moram še to, da je v zakristijski omari kelih z letnico 1676 in napisom :F:B: V:P: :V: :V:P.